สารอาหารรองที่เป็นเป้าหมายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้

การขาดสารอาหารรองสามารถส่งเสริมการอักเสบและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไวต่อสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดธาตุเหล็กส่งสัญญาณอันตรายต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เด่นชัดและเกินจริง มาตรการควบคุมอาหารตามเป้าหมายสามารถลดภาระของอาการในปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้

นักวิจัยจึงกำลังเดินบนเส้นทางใหม่ในการดูแลผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งกระทำมากกว่าปกทำให้ร่างกายตื่นตัวและยับยั้ง การดูดซึมธาตุเหล็กที่เพียงพอ แม้ว่าจะเป็นสารอาหารรองที่จำเป็นต่อการลดปฏิกิริยาตอบสนองก็ตาม เพื่อชดเชยการขาดสารอาหารระดับไมโครในเซลล์ภูมิคุ้มกัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนายาอมที่ได้รับการทดสอบเป็นครั้งแรกในลักษณะที่ควบคุมด้วยยาหลอกแบบปกปิดทั้งสองด้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา